Ikke driftstilskudd på Helse-Torget 07.01.11 08:36

Til de mange som har håpet på at vi skulle få driftsavtale med Steigen kommune, må vi bare beklage at dette ikke er på plass. Kommunens administrasjon og politiske ledelse har ikke lyst ut et slikt tilskudd. Det vil derfor ikke være refusjon på fysikalsk behandling hos oss, slik at vi er nødt til å drive videre med de samme priser som foregående år.

 


Skrevet av Astri G. Valberg

                                                               8283  LEINESFJORD, den   5.januar 2011

                                 

Til våre kunder på Helse-torget og til befolkningen i Steigen

Orientering om fysioterapitjenestene nå i 2011

I august 2010 søkte jeg Steigen kommune om å få tildelt et 50% driftstilskudd for å ta imot fysioterapipasienter etter gjeldende overenskomst mellom Kommunenes Sentralforbund (som er Steigen Kommunes organisasjon) og Norske Fysioterapeuters Forbund, NFF, der jeg er medlem, og som er det forbundet som  har ”forhandlingsretten” på vegne av alle fysioterapeuter i Norge, uansett om de er organisert eller ikke.

Etter Kommunehelsetjenesteloven av 1984, var avtalen at hver kommune skulle betale 1/3 av utgiftene til fysikalsk behandling, gjennom å gi tilstrekkelig mange fysioterapeuter et såkalt ”driftstilskudd”. Tilsvarende skulle Trygdeetaten; nå NAV betale 1/3 gjennom refusjon så det ikke ble så dyrt for pasienten, som da skulle betale den siste 1/3 i den såkalte ”egenandel” som er grunnlaget for ”takstplakaten” ; gjeldende takster for fysioterapeuter med avtale.

I Steigen ble det under høstens budsjettbehandling ikke funnet midler til å utlyse verken 50% eller 100% driftstilskudd , for å avhjelpe den situasjonen som nå har oppstått for mange; å måtte vente 2-3 måneder på fysikalsk behandling etter gjeldende takster og regler.

Fysioterapi kommer inn under ”Egenandelskort 2”, der man får frikort resten av året når man har betalt kr 2500,- i egenandel på fysikalsk behandling, og fysioterapeuten kan skrive ut rekvisisjon på drosje der dette er nødvendig.

For min del, som jobber privat her på Helse-torget, og fortsetter uten kommunal støtte som en driftsavtale ville gitt meg, betyr det at prisene opprettholdes på fjorårets nivå (kr 250,- pr 30 minutter, 350 pr 45 min  og 450,- pr 60 minutter;) uansett type behandling; massasje, alternativt eller fysikalsk.

Fysioterapi er forebyggende og rehabiliterende i forhold til mange plager og vil hjelpe både unge og eldre til å holde seg smertefrie og i bedre form; noe som er til alles beste. Det er derfor beklagelig at Steigen Kommune ikke fant midler til å styrke denne delen av kommunehelsetjenesten for 2011.

 

                      Astri Gaarder Valberg

 


Tilbake

Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.


 

Utviklet av Nettintro ANS. Design av Bjørn Tore Hansen.

Nettsted levert av Nettintro